YLEISET KÄYTTÖEHDOT DRAG'N SURVEY

DRAG'N SURVEY, SAS, jonka pääoma on 100 000 euroa, ja jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 12 Rue de MESLY, Créteil 94000, Ranska, rekisteröity Créteil:in kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla 804 864 908, edustajanaan laillinen edustaja.

Julkaisujohtaja: Roman STEC

Verkkosivuston ylläpitäjä : AWS, euroopan alue (eu-west-3, eu-central-1).

Artikla 1 - Määritelmät

SOVELLUS: Verkko-ohjelmisto kyselyiden, kyselytutkimusten, mielipidetiedustelujen ja markkinatutkimusten luomiseen ja hallintaan.

TILI: KÄYTTÄJÄN henkilökohtainen tila, johon pääsee verkkopalvelun kautta käyttämällä siihen liittyvää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

KÄYTTÄJÄ(T): Tarkoittaa kaikkia luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka käyttävät SIVUSTON tarjoamia PALVELUITA.

PALVELU(T): Online-yhteys SOVELLUKSEN toimintoihin SIVUSTON kautta, SOVELLUKSEN toimintojen käyttöön liittyvien tietojen isännöinti. Jotkin palvelut on varattu henkilöille, jotka ovat maksaneet palvelun tilausta vastaavan hinnan.

SIVUSTO: Verkkosivusto osoitteessa www.dragnsurvey.com

Artikla 2 - YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN VOIMAANTULO JA SOVELTAMINEN

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin PALVELUIHIN. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

Kaikkiin KÄYTTÄJIIN sovelletaan näitä yleisiä ehtoja, jotka he tunnustavat lukeneensa ja hyväksyneensä rajoituksetta ja varauksetta.

DRAG'N SURVEY pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä ehtoja milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Jos näitä yleisiä sopimusehtoja kuitenkin muutetaan, tehtyihin tilauksiin sovelletaan edelleen tilauspäivänä voimassa olleita yleisiä käyttöehtoja.

KÄYTTÄJÄN vastuulla on tulostaa nämä yleiset ehdot. Jos niiden sisällöstä syntyy erimielisyyttä, SIVUSTON varmuuskopiojärjestelmää pidetään osapuolten välillä todistusvoimaisena.

Artikla 3 - VAADITUT JÄRJESTELMÄT

PALVELUJEN käyttäminen edellyttää, että jokaisella KÄYTTÄJÄLLÄ on nopea Internet-yhteys (omakustanteinen, ei sisälly PALVELUJEN käyttöhintaan) ja seuraavat ohjelmistot:

 • Jokin seuraavista ajantasaisista Internet-selaimista:
  • Edge
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Opera
  • Safari
 • Javascript käytössä selaimessa

DRAG'N SURVEY saattaa ilmoittaa KÄYTTÄJÄLLE (sähköpostitse tai Internet-näytöllä) tarpeesta päivittää tietyt vaaditut selaimet tai asentaa tietyt lisäohjelmistot.

KÄYTTÄJÄ hyväksyy, että ilman vaadittujen päivitysten suorittamista, kaikki PALVELUT eivät ehkä ole saatavilla, tai että PALVELUJEN suorituskyky voi heikentyä.

Artikla 4 - TILIT

PALVELUJEN käyttämiseksi KÄYTTÄJÄN on ensin luotava tili. Tilin luominen ja käyttö on varattu täysi-ikäisille ja oikeustoimikelpoisille henkilöille.

Luomalla tilin käyttäjä tunnustaa tutustuneensa PALVELUJEN olennaisiin ominaisuuksiin ja niiden hintoihin SIVUSTOLLA annettujen tietojen välityksellä.

Tilin luominen tapahtuu verkossa täyttämällä lomakkeen. Pakolliset lomakekentät on merkitty, ja jos näihin pakollisiin kenttiin ei vastata, tilin luominen estyy.

KÄYTTÄJÄN tiliä luodessaan antamien tietojen on oltava paikkansapitäviä ja niitä on tarvittaessa päivitettävä SIVUILLA olevilla lomakkeilla.

DRAG'N SURVEY ei voi riitatilanteessa tunnustaa KÄYTTÄJÄÄ, joka on rekisteröitynyt väärillä tai päivittämättömillä tiedoilla, KÄYTTÄJÄKSI, jolla on oikeus käyttää PALVELUITA tai esittää vaatimuksia.

Tili on täysin henkilökohtainen. Sitä ei voi luovuttaa, siirtää, vuokrata tai lainata toiselle henkilölle.

KÄYTTÄJÄ on vastuussa tilinsä pääsykoodien turvallisuudesta. Hänen vastuullaan on pitää ne luottamuksellisina ja turvattuina. KÄYTTÄJÄ tunnustaa, että hän on vastuussa pääsykoodeista ja että hän vastaa yksin seurauksista, jotka voivat aiheutua siitä, jos kolmannet osapuolet, jotka olisivat saaneet koodit tietoonsa, käyttävät niitä. DRAG'N SURVEYlle on ilmoitettava välittömästi kaikista sellaisista tietojen katoamisista tai tahattomasta luovuttamisesta, joiden avulla kolmas osapuoli voisi saada tietoonsa pääsykoodit, jotta tunnisteet voidaan mitätöidä mahdollisimman pian.

On suositeltavaa, että KÄYTTÄJÄ kirjautuu ulos TILILTÄ, kun hän on lopettanut PALVELUJEN käytön.

Artikla 5 - SIVUSTOLLA ILMOITETUT HINNAT

SIVUSTOLLA ilmoitetut hinnat ovat euromääräisiä, verot mukaan lukien (hinnat sisältävät arvonlisäveron). DRAG'N SURVEY pidättää oikeuden muuttaa hintojaan milloin tahansa. Hinnat ovat voimassa niin kauan kuin ne näkyvät SIVUSTOLLA.

Artikla 6 - TILAAMINEN JA MAKSAMINEN

Pääsy « yritystili » -PALVELUUN edellyttää tilaushinnan maksamista.

Pääsy « yritystili » -PALVELUUN oikeutetaan enintään tunnin kuluttua maksun suorittamisesta.

Tilaukset on maksettava välittömästi. Kaikki tilaukset on maksettava kerralla ja ennen palveluiden käyttöä, eikä maksua voida palauttaa.

Sinulla on kuitenkin oikeus peruuttaa sopimus ilman erityistä syytä neljäntoista päivän kuluessa.

Peruuttamisaika päättyy neljäntoista päivän kuluttua siitä päivästä, jona sopimus on tehty. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille päätöksestäsi peruuttaa kyseinen sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella, mieluiten kirjattuna kirjeenä.

Peruuttamisajan noudattamiseksi riittää, että lähetät peruuttamisilmoituksen ennen peruuttamisajan päättymistä.

Jos peruutat sopimuksen, palautamme kaikki sinulta saamasi maksut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona meille on ilmoitettu päätöksestäsi peruuttaa sopimus. Teemme palautuksen käyttäen samaa maksutapaa, jota käytit alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellet nimenomaisesti sovi muusta maksutavasta. Palautuksesta ei missään tapauksessa veloiteta sinulta mitään.

Jos käytät tiliäsi maksamisen jälkeen, luovut mahdollisesta peruuttamisoikeudesta.

Tilaushinta maksetaan verkossa Systempay-operaattorin kautta. Operaattorin tulee ilmoittaa KÄYTTÄJÄLLE ja DRAG'N SURVEYlle, että maksu on suoritettu, ennen kuin tilausta voidaan katsoa hyväksytyksi. Jos operaattori hyväksyy maksun, mutta se hylätään myöhemmin (esimerkiksi maksun keskeyttämisen tai maksuvälineen vilpillisen käytön vuoksi), DRAG'N SURVEY voi automaattisesti irtisanoa tai keskeyttää tilauksen ilman oikeudellisia muodollisuuksia tai ilmoitusta.

Tilauksen keskeyttäminen tai irtisanominen ei merkitse sitä, että DRAG'N SURVEY luopuisi mahdollisuudesta vaatia kaikkien sille kuuluvien maksujen suorittamista.

Jos maksusta syntyy erimielisyyttä, operaattorin tietojärjestelmä on osapuolten välillä todistusvoimainen.

Artikla 7 - KUVAUS PALVELUISTA KÄYTTÄJILLE, JOTKA OVAT TEHNEET TILAUKSEN

7.1 SOVELLUKSEN toimintojen käyttömahdollisuuksien tarjoaminen

KÄYTTÄJILLÄ on ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, henkilökohtainen ja väliaikainen oikeus käyttää SOVELLUKSEN toimintoja.

SOVELLUS tarjotaan palveluna, jota voi käyttää Internetin kautta. KÄYTTÄJÄ ymmärtää ja hyväksyy, että SOVELLUKSEN toimintoja voi käyttää ainoastaan Internet-selaimen kautta tiliin liittyvien pääsykoodien avulla. KÄYTTÄJÄLLE ei välitetä mitään SOVELLUKSEN suoritettavaa tiedostoa.

DRAG'N SURVEY pidättää oikeuden muokata SOVELLUSTA. KÄYTTÄJÄN on pidättäydyttävä kopioimasta SOVELLUSTA tai mitään sen osaa.

KÄYTTÄJÄLLÄ ei ole oikeutta antaa kolmannelle osapuolelle pääsyä koko SOVELLUKSEEN tai sen osaan maksua vastaan tai maksutta.

Jotta SOVELLUKSEN toiminta ei häiriintyisi, on kiellettyä käyttää SOVELLUSTA menettelyillä, joita ei ole kuvattu online-käyttäjäasiakirjoissa (erityisesti skriptien tai muiden ohjelmien kuin Internet-selainten avulla).

KÄYTTÄJÄ hyötyy SOVELLUKSEN päivityksistä ilman lisäkustannuksia ja hyväksyy näin ollen, että DRAG'N SURVEY voi ilman ennakkoilmoitusta ja milloin tahansa muuttaa SOVELLUKSEN toimintoja lisäämällä, poistamalla tai muuttamalla uusinta versiota.

Ainoastaan käyttäjät, jotka ovat tilanneet « yritystili » -PALVELUN voivat käyttää tälle tilityypille varattuja PALVELUITA tilauksensa voimassaoloaikana.

DRAG'N SURVEY pidättää oikeuden lopettaa "ilmaisen tilin" ominaisuuksien käytön milloin tahansa.

KÄYTTÄJÄ sitoutuu varmistamaan, että SOVELLUKSEN toimintojen käyttö ei ole voimassa olevien lakien ja asetusten vastaista, eikä loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai yleistä järjestystä ja moraalia.

Erityisesti, mutta ei yksinomaan, on ehdottomasti kiellettyä:

 • levittää PALVELUJEN tai SIVUJEN kautta pornografista tai sellaista sisältöä, joka loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai henkilöllisyysoikeuksia (erityisesti, mutta ei yksinomaan, kuvaoikeuksia, yksityisyyden suojaa, kunniaa ja kunnioitusta).
 • PALVELUJEN käyttäminen väärällä henkilöllisyydellä, väärällä tai väärennetyllä sähköpostiosoitteella tai yrittämällä millään tavoin harhauttaa kolmansia osapuolia KÄYTTÄJÄN henkilöllisyydestä tai laadusta; mielipidetutkimukset, kyselytutkimukset, kyselylomakkeet, markkinatutkimukset, viestien lähettäminen on näin ollen tehtävä KÄYTTÄJÄN henkilöllisyydellä siten, että kyselyihin vastaavat tai tietoja vastaanottavat henkilöt voivat suoraan ja helposti tunnistaa KÄYTTÄJÄN.
 • käyttää PALVELUITA tai SIVUJA tietojen lähettämiseen alle 18-vuotiaille henkilöille, elleivät alaikäisen huoltajat ole erikseen antaneet siihen lupaa.
 • käyttää PALVELUITA arpajaisiin tai kilpailuihin

Toimintojen käyttö ei-toivottujen sähköpostiviestien tai sellaisten sähköpostiviestien lähettämiseen, jotka eivät noudata tietojenkäsittelyä, tiedostoja ja vapauksia koskevaa 6. tammikuuta 1978 annettua lakia nro 78-17, on ehdottomasti kielletty.

7.2 KÄYTTÄJIEN tietojen isännöinti

DRAG'N SURVEY isännöi KÄYTTÄJÄN SOVELLUKSEN käyttöön liittyviä tietoja koko tilauksen keston ajan ja SIVUSTOLLA määritellyn tallennustilan rajoissa.

DRAG'N SURVEY pidättää oikeuden lopettaa "ilmaisen tilin" isännöinti-palvelut milloin tahansa.

KÄYTTÄJÄ on vastuussa Ranskan tietosuojalain säännösten noudattamisesta DRAG'N SURVEYn hänen puolestaan hallinnoimien henkilötietojen osalta. KÄYTTÄJÄ on näin ollen vastuussa tiliinsä liittyvien henkilötietojen käsittelystä tietotekniikasta, tiedostoista ja vapauksista 6. tammikuuta 1978 annetun lain nro 78-17 mukaisesti.

KÄYTTÄJÄ sitoutuu varmistamaan, että DRAG'N SURVEYn isännöimät tiedot eivät ole voimassa olevien lakien ja asetusten vastaisia eivätkä loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, erityisesti immateriaalioikeuksia.

DRAG'N SURVEY voi teettää tietojen isännöinnin alihankintana verkkoisännöinnin ammattilaisella.

Käyttäjän vastuulla on varmuuskopioida isännöidyt tiedot. DRAG'N SURVEY ei tarjoa varmuuskopioita.

Artikla 8 - PALVELUJEN SAATAVUUS

PALVELUT ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, lukuun ottamatta satunnaisia keskeytyksiä (tekniset viat, virheet, verkkoyhteyden katkeaminen) tai PALVELUN asianmukaisen toiminnan kannalta välttämättömiä keskeytyksiä.

DRAG'N SURVEY pidättää oikeuden keskeyttää PALVELUT huoltotoimenpiteiden suorittamiseksi (laitteiden vaihtaminen, virheiden korjaaminen, päivitykset, tietoturva-aukkojen korjaaminen) ja sitoutuu mahdollisuuksien mukaan ja poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta suorittamaan nämä keskeytykset ajanjaksoina, jolloin KÄYTTÄJÄ ei käytä PALVELUA tai käyttää sitä vähän.

DRAG'N SURVEY ei ole velvollinen maksamaan minkäänlaista korvausta tai tilauksen hinnan palautusta näistä keskeytyksistä.

Artikla 9 - VASTUU

KÄYTTÄJÄ on yksin vastuussa PALVELUJEN käytöstä ja kantaa niiden käyttöön liittyvät riskit. Kyselyt, mielipidetiedustelut, kysely- ja markkinatutkimukset suoritetaan täysin ja kokonaan KÄYTTÄJÄN vastuulla, ja DRAG'N SURVEY toimii ainoastaan ohjelmistojen julkaisijana, joka tarjoaa palvelun (ASP-ohjelmisto).

KÄYTTÄJÄ tunnustaa saaneensa DRAG'N SURVEYltä kaikki PALVELUIHIN liittyvät tiedot, jotta hän voi arvioida niiden soveltuvuutta omiin tarpeisiinsa.

DRAG'N SURVEY ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita KÄYTTÄJÄ on kärsinyt ja jotka liittyvät erityisesti seuraaviin tapauksiin:

 • kaikki DRAG'N SURVEY:stä riippumattomat PALVELUN keskeytykset sekä kaikki 8 artiklan mukaiset keskeytykset;
 • KÄYTTÄJÄN suorittama PALVELUN käyttö, joka ei ole yleisten käyttöehtojen ja SIVUSTOLLA saatavilla olevien käyttäjäasiakirjojen mukaista;
 • järjestelmävaatimusten noudattamatta jättäminen ;

Jos DRAG'N SURVEYn vastuu KÄYTTÄJÄÄ kohtaan tunnustetaan täytäntöönpanokelpoisella tai lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä, tämä vastuu rajoittuu vahingon aiheuttaneen tapahtuman tapahtumahetkellä maksetun tilauksen määrään tai yhden vuoden tilauksen hintaan. DRAG'N SURVEYn sopimusperusteinen vastuu vanhentuu kolmen (3) kuukauden kuluttua vastuuseen johtaneesta tapahtumasta.

Jos kolmas osapuoli kyseenalaistaa DRAG'N SURVEYn tai jonkun sen johtajan tai työntekijän vastuun KÄYTTÄJÄN toimien vuoksi, KÄYTTÄJÄ sitoutuu korvaamaan DRAG'N SURVEYlle kaikki vahingot, kustannukset (asianajajat, ulosottomiehet, asiantuntijat) ja kulut.

DRAG'N SURVEY ei missään tapauksessa ole vastuussa suorista tai epäsuorista, aineellisista tai aineettomista vahingoista, jotka liittyvät SOVELLUKSEN, SIVUSTON tai PALVELUJEN käyttöön, mukaan lukien toimintatappiot tai taloudelliset tappiot, jotka johtuvat PALVELUJEN käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä.

PALVELUT tarjotaan sellaisenaan ja ilman minkäänlaista takuuta. DRAG'N SURVEY ei voi taata, että PALVELUT eivät sisältäisi virheitä tai toimintahäiriöitä. DRAG'N SURVEY ei takaa mitään määrällisiä tai laadullisia tuloksia tai suorituskykyä.

DRAG'N SURVEY ei takaa SOVELLUKSEN yhteensopivuutta minkään ohjelmiston, laitteiston tai tietokantaformaatin kanssa. DRAG'N SURVEY ei takaa minkäänlaista palautettavuutta.

DRAG'N SURVEY ei suorita minkäänlaista valvontaa tai moderointia ennen kuin mielipidekyselyt, kyselyt tai tutkimukset julkaistaan verkossa, vaan ne jäävät täysin ja kokonaan KÄYTTÄJÄN vastuulle.

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että isännöidyt tiedot eivät välttämättä ole enää käytettävissä tilauksen päättyessä ja että DRAG'N SURVEY voi tuhota isännöidyt tiedot ilman viivytystä tai ilmoitusta tilauksen päättyessä.

Artikla 10 - FORCE MAJEURE (ylivoimainen este)

KÄYTTÄJÄ tunnustaa ja hyväksyy, että DRAG'N SURVEY on vapautettu tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan ylivoimaisen esteen sattuessa. Lakien ja tuomioistuinten yleisesti tunnustamien ylivoimaisen esteen tapausten lisäksi tässä sopimuksessa tarkoitettu ylivoimainen este on: julkisten tai yksityisten toimijoiden aiheuttamat sähkö- tai televiestintäpalvelujen toimituskatkokset, PALVELUJA koskevat lainsäädännölliset tai sääntelyyn liittyvät päätökset, jotka muuttavat sopimuksen tasapainoa.

Ylivoimaisen esteen sattuessa DRAG'N SURVEY voi irtisanoa PALVELUN ilman ennakkoilmoitusta ja tilaukset voidaan irtisanoa lain nojalla ilman oikeudellisia muodollisuuksia tai minkäänlaista korvausta.

Artikla 11 - TILAUSTEN PERUUTTAMINEN

Tilaukset uusitaan automaattisesti sopimuksella samaksi ajanjaksoksi, ellei käyttäjä poista automaattista uusimista käytöstä tilinsä hallintavaihtoehtojen kautta.

DRAG'N SURVEY voi irtisanoa minkä tahansa voimassa olevan tilauksen, jos KÄYTTÄJÄ ei noudata näissä yleisissä käyttöehdoissa asetettuja velvoitteita, 24 tuntia sen jälkeen, kun virallista kehotusta tilanteen korjaamiseksi ei ole noudatettu.

Jos KÄYTTÄJÄ syyllistyy vakavaan väärinkäytökseen, joka vaarantaa PALVELUJEN tai DRAG'N SURVEYn turvallisuuden, tai jos havaitaan sovellettavan lainsäädännön noudattamatta jättämistä tai kolmansien osapuolten oikeuksien tai yleisen järjestyksen ja moraalin loukkaamista, DRAG'N SURVEY voi keskeyttää tai sulkea väärinkäytöksen tehneen KÄYTTÄJÄN tilin ilman ennakkoilmoitusta. Viestiominaisuuksien käyttäminen roskapostitarkoituksiin johtaa PALVELUJEN välittömään keskeyttämiseen tai lopettamiseen.

Kyselylomakkeiden jakelua sähköpostikampanjajärjestelmän kautta ilman viestien vastaanottajan etukäteen antamaa, vapaata ja erityistä suostumusta pidetään roskapostina, ellei vastaanottaja ole jo KÄYTTÄJÄN asiakas.

Tällä lausekkeella osapuolet haluavat nimenomaisesti, että siviililain 1184 §:n ja sitä seuraavien pykälien säännöksistä poiketen ne voivat panna täytäntöön tällaisen PALVELUJEN tuomioistuimen ulkopuolisen päättämisen niiden oikeudellisen ratkaisun sijasta.

Lopettamisen jälkeen palveluun pääsyn mahdollistavat pääsykoodit mitätöidään, eikä palveluun pääse enää käsiksi.

Artikla 12 - PANEELIPALVELUN KUVAUS

KÄYTTÄJÄT, jotka ovat luoneet kyselyn DRAG'N SURVEYssä, voivat ostaa paneelin.

Paneelin käyttöä säätelevät yrityksen käyttöehdot. Cint Research Process Management System.

Tilattujen vastaajien määrää ja paneelin hintaa, joka ilmoitetaan tilauksen yhteydessä, voidaan muuttaa, jos vastaajista yli 25 prosenttia luovuttaa kesken tai jos paneelin kokoonpanon yhteydessä määriteltyjen filtterien lisäksi otetaan käyttöön muita filttereitä.

Jos vastaaja lopettaa kyselyyn osallistumisen kesken kyselyn, tätä pidetään osallistumisen luovuttamisena.

Ehdollinen sivu tai kysymys, joka johtaa kyselyn kiitos-sivulle, katsotaan filtteröinniksi.

Artikla 13 - IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki PALVELUJEN tai SIVUSTON kautta saatavilla oleva sisältö on suojattu immateriaalioikeuslain ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten säännöksillä. DRAG'N SURVEY pidättää kaikki oikeudet.

Kaikki saatavilla olevan sisällön jäljentäminen, esittäminen, jakelu, laadullisesti tai määrällisesti merkittävä lataaminen, uudelleenkäyttö, muutokset, mukautukset, käännökset ja järjestelyt ovat ehdottomasti kiellettyjä.

SOVELLUKSEN ja SIVUSTON oikaisuoikeus pidätetään.

DRAG'N SURVEY on rekisteröity tavaramerkki (INPI France).

Artikla 14 - SOPIMUS JA LUPA KÄYTTÄÄ KUVAA / LOGOA

KÄYTTÄJÄ antaa DRAG'N SURVEYlle luvan mainita nimensä ja/tai yrityksensä nimen sekä näyttää logonsa SIVUSTOLLA ja erityisesti sen etusivulla.

Tämä lupa on voimassa toistaiseksi ja rajoittamattoman ajan. DRAG'N SURVEY sitoutuu poistamaan SIVUILTA välittömästi ja ilman muodollista ilmoitusta kaikki viittaukset käyttäjän tai hänen yrityksensä nimeen, kuvaan ja/tai logoon yksinkertaisesta pyynnöstä.

Artikla 15 - TOIMIVALTA JA SOVELLETTAVA LAKI

Kaikissa tähän sopimukseen liittyvissä riita-asioissa toimivaltainen tuomioistuin on Créteilin kaupunki (94), Ranska (FR).

Tähän sopimukseen sovelletaan Ranskan lakia (FR).

Artikla 16 - HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN - DRAG'N SURVEY -YRITYKSEN VELVOLLISUUDET HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄNÄ

16.1 Kuvaus käsittelystä, jonka osalta DRAG'N SURVEY on alihankkija.

DRAG'N SURVEY on valtuutettu käsittelemään KÄYTTÄJÄN puolesta henkilötietoja, jotka ovat tarpeen PALVELUJEN tarjoamiseksi. Osapuolet tunnustavat, että tässä yhteydessä DRAG'N SURVEY toimii käsittelijänä KÄYTTÄJÄN puolesta ja toimii 27. huhtikuuta 2016 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) tarkoitettuna tietojen käsittelyvastaavana.

Henkilötietojen käsittely, jossa DRAG'N SURVEY toimii henkilötietojen käsittelijänä, muodostuu seuraavasti:

 • Käsittelyn luonne: KÄYTTÄJÄN toimittamien henkilötietojen tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen ja hakeminen.
 • Käsittelyn tarkoitus: PALVELUJEN tarjoaminen KÄYTTÄJÄLLE.
 • Käsiteltävien henkilötietojen tyypit: kyselyyn vastanneiden tunnistaminen; kyselytutkimusten tulokset.
 • Asianomaisten henkilöiden ryhmät: kyselyihin, tutkimuksiin ja markkinatutkimuksiin osallistuvat henkilöt.
 • Käsittelyn kesto: käsittelyn kesto on sama kuin PALVELUJEN kesto.

16.2 Alihankkijana toimivan DRAG'N SURVEYn velvollisuudet

Alihankkijana DRAG'N SURVEY sitoutuu:

 • käyttämään KÄYTTÄJÄN sille luovuttamia henkilötietoja ainoastaan KÄYTTÄJÄN puolesta, KÄYTTÄJÄN dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti ja ainoastaan tämän sopimuksen täyttämiseksi;
 • olemaan käyttämättä KÄYTTÄJÄN antamia henkilötietoja kaupallisiin asiakashankintatarkoituksiin;
 • ei siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliseen järjestöön, ellei KÄYTTÄJÄ ole antanut siihen lupaa tai ellei sovellettava laki sitä vaadi; tällöin DRAG’N SURVEY ilmoittaa KÄYTTÄJÄLLE tästä laillista velvoitteesta ennen siirtoa, ellei laki kiellä tällaista tietoa tärkeistä julkisen edun syistä;
 • olemaan siirtämättä, käyttämättä, muuttamatta tai luovuttamatta henkilötietoja kenellekään maksutta tai maksua vastaan ilman KÄYTTÄJÄN etukäteen antamaa kirjallista suostumusta;
 • toteuttamaan asianmukaiset tekniset, organisaatiolliset ja rakenteelliset toimenpiteet henkilötietojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden säilyttämiseksi ottaen huomioon henkilötietojen luonne ja sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät riskit ja erityisesti estääkseen niiden vääristämisen, vahingoittumisen tai välittämisen luvattomille kolmansille osapuolille;
 • toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että palvelujen suorittamiseen osallistuvilla työntekijöillä on riittävät tiedot ja koulutus, jotta he voivat noudattaa DRAG'N SURVEYn tekemiä sitoumuksia henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja turvallisuudesta tämän sopimuksen mukaisesti;
 • sitouttaa sopimuksellisesti myöhemmille alihankkijoille samat henkilötietoja koskevat velvoitteet kuin tässä sopimuksessa määritellään. Tässä yhteydessä KÄYTTÄJÄ myöntää DRAG’N SURVEY:lle yleisen ennakkohyväksynnän myöhempien alihankkijoiden palkkaamiseen;
 • ilmoittamaan KÄYTTÄJÄLLE kaikista vakavista henkilötietojen käsittelyyn ja turvallisuuteen liittyvistä tapahtumista ja erityisesti luvattomasta pääsystä henkilötietoihin tai niiden muuttamisesta tai tuhoamisesta;
 • käsittelyn luonteen huomioon ottaen, tekemään yhteistyötä KÄYTTÄJÄN kanssa tämän oikeuksien toteuttamiseksi, mukaan lukien oikeus tutustua tietoihin, oikaista ne, poistaa ne ja vastustaa niitä, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus tietojen siirrettävyyteen ja oikeus olla joutumatta automatisoidun yksittäisen päätöksen kohteeksi (mukaan lukien profilointi);
 • käsittelyn luonteen ja saataville astetut tiedot huomioon ottaen, auttamaan KÄYTTÄJÄÄ varmistamaan, että käsittelyn turvallisuutta, vaikutustenarviointeja ja ennakkokuulemisia koskevia velvoitteita noudatetaan;
 • KÄYTTÄJÄN halutessa poistamaan kaikki henkilötiedot tai palauttamaan ne KÄYTTÄJÄLLE tämän sopimuksen päättyessä ja tuhoamaan olemassa olevat jäljennökset, ellei sovellettava lainsäädäntö edellytä henkilötietojen säilyttämistä;
 • antamaan KÄYTTÄJÄN saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tämän artiklan mukaisten velvoitteiden noudattamisen osoittamiseksi, ja antamaan KÄYTTÄJÄN tai tämän nimeämän muun tilintarkastajan suorittaa tarkastuksia, sekä avustamaan tällaisissa tarkastuksissa;
 • ilmoittamaan välittömästi KÄYTTÄJÄLLE, jos tämän mielestä jokin KÄYTTÄJÄN antama ohje rikkoo tätä sopimusta tai muita tietosuojaa koskevia Euroopan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön säännöksiä.

16.3Siirto Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolelle Jos Käyttäjä käyttää Sovellusta tai käyttää sitä ETA:n ulkopuolisessa maassa, joka ei takaa riittävää tietosuojan tasoa, tai jos Käyttäjä on itse sijoittautunut ETA:n ulkopuolelle tällaiseen maahan, Käyttäjän vastuulla on noudattaa yleisen tietosuoja-asetuksen sääntöjä, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa kolmanteen maahan, joka ei takaa riittävää tietosuojan tasoa.

KÄYTTÄJÄ sitoutuu myös noudattamaan henkilötietoihin sovellettavia sääntöjä siinä maassa, johon se on sijoittautunut.

Artikla 17 - DRAG'N SURVEY -YRITYKSEN VELVOLLISUUDET KÄSITTELYVASTAAVANA

KÄYTTÄJÄ voi tutustua sivuun Tietosuojakäytäntö saadakseen lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, jota DRAG'N SURVEY suorittaa käsittelyvastaavana.