POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

 1. Definitioner
 2. ANVENDELSE: Onlinesoftware til oprettelse og administration af undersøgelser, spørgeundersøgelser, spørgeskemaer og markedsundersøgelser.

  BRUGER(E): Anvendes om alle fysiske og juridiske personer, som anvender de TJENESTER, WEBSITET tilbyder.

  TJENESTE(R): Onlineadgang til APP'ens funktioner via WEBSITET, hosting af data i forbindelse med brug af APP'ens funktioner. Visse tjenester er forebeholdt de personer, som har betalt prisen for det tilsvarende abonnement.

  WEBSITE: Website tilgængeligt via adressen www.dragnsurvey.com

 3. DATAANSVARLIG-DPO
 4. Den dataansvarlige er DRAG'N SURVEY, forenklet aktieselskab (SAS) med selskabskapital på 100.000 €, hovedsæde beliggende på 12 Rue de Mesly 94000 Créteil (Frankrig), registreret i handels- og selskabsregistreret RCS Créteil under nummer 804 864 908.

  Drag'n Surveys dataansvarlige ("DPO") er:

  Matthieu Mélin, 26 avenue George V, 75008 Paris. dpo@astura.fr

 5. FORMÅLENE MED BEHANDLINGEN OG RETSGRUNDLAGET
 6. DRAG'N SURVEY kan være nødt til at behandle visse af dine personoplysninger med henblik på at:

  • levere TJENESTERNE og sikre administration og opfølgning af kundeforholdet. Denne behandling er baseret på artikel 6.1 (b) i Europa-Parlamentet og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 ("RGPD"), i henhold til hvilken behandling er lovlig, når den er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, som den pågældende person er part i,
  • sikre opfølgning af forholdet til potentielle kunder og udføre kundehvervning. Denne behandling er baseret på RGPD's artikel 6.1 (f), i henhold til hvilken behandling er lovlig, når den er nødvendig for, at den dataansvarlige kan forfølge en legitim interesse, det vil sige administration af kunder og potentielle kunder,
  • analysere datatrafikken og sikre WEBSITETS drift. Denne behandling er baseret på RGPD's artikel 6.1 (f), i henhold til hvilken behandling er lovlig, når den er nødvendig for, at den dataansvarlige kan forfølge en legitim interesse, det vil sige administration af sin hjemmeside. Hvad angår annonceringscookies og cookies til måling af besøg, er retsgrundlaget RGPD's artikel 6.1 (a), i henhold til hvilken behandling er lovlig, når den pågældende person har givet samtykke hertil,
  • svare på dine forespørgsler inden for rammerne af udøvelsen af dine rettigheder i henhold til RGPD. Retsgrundlaget for denne behandling er RGPD's artikel 6.1 (c), i henhold til hvilken behandling er lovlig, når den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige,
  • overholde sine retlige forpligtelser i henhold til artikel 6-II i den franske lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid til den digitale økonomi og det franske dekret nr. 2011-219 af 25. februar 2011 ved at indsamle data om netværksforbindelse, som gør det muligt at identificere den person, som står bag annonceringen, så som IP-adresse, bruger-id, adgangskode samt data til kontrol eller ændring af disse i den senest opdaterede version. Retsgrundlaget for denne behandling er RGPD's artikel 6.1 (c), i henhold til hvilken behandling er lovlig, når den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 7. DINE RETTIGHEDER
 8. Du har ret til:

  • at anmode DRAG'N SURVEY om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling af dem,
  • at anmode om dataportabilitet når behandlingen vedrører kontraktens udførelse,
  • at give særlige instrukser vedrørende brug af dine personlige oplysninger efter din død,
  • at trække samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage på ethvert tidspunkt (i) grundet din særlige situation, når behandlingen er baseret på DRAG'N SURVEY's legitime interesse, eller (ii) foretages med henblik på direkte marketing, herunder ligeledes profilering i det omfang den er forbundet med direkte marketing,
  • at trække dit samtykke tilbage, når du har accepteret lagring af cookies på WEBSITET. Du kan trække dette samtykke tilbage på ethvert tidspunkt i dine browserindstillinger. Denne tilbagetrækning har ingen indflydelse på lovligheden af de behandlinger, som fandt sted inden tilbagetrækningen.

  For at udøve disse rettigheder kan du sende en mail til contact@dragnsurvey.com med angivelse af dit for- og efternavn samt dokumentation for din identitet. I henhold til artikel 12.5 i RGPD kan DRAG'N SURVEY afvise anmodningen, hvis den er åbenbart grundløs eller overdreven.

  Du har desuden mulighed for at klage til Den franske kommission for informationsteknologi og frihedsrettigheder (CNIL), som fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse overholdes.

 9. MODTAGERE AF DATAENE
 10. DRAG'N SURVEY videregiver udelukkende dine personoplysninger til modtagere, som er kompetente og udpegede til at opfylde ovenstående formål. Der er især tale om personer, som administrerer APP'en og DRAG'N SURVEY's kundebehandling samt tredjepartsudbydere, som optræder inden for rammerne af TJENESTERNE.

 11. OPBEVARINGSTID
 12. De personoplysninger, som behandles af DRAG'N SURVEY, opbevares ikke længere end den nødvendige tid til at udføre TJENESTERNE og opfølgning af forholdet til kunder og potentielle kunder. Visse personoplysninger kan opbevares i længere tid med henblik på at give DRAG'N SURVEY mulighed for at dokumentere for kontrakten eller overholdelse af sine forpligtelser inden for forældelsesfristerne.

 13. OVERFØRELSE UDEN FOR DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
 14. Dine personoplysninger kan overføres til tredjeland eller til en international organisation, som ikke er omfattet af en tilstrækkelighedsafgørelse af Den Europæiske Kommission. I så fald er overførslerne dækket af kontraktlige bestemmelser af samme type som de af Den Europæiske Kommission vedtagne eller af bindende virksomhedsregler, som er godkendt af den kompetente tilsynsmyndighed.

 15. BRUGERENS FORPLIGTELSE
 16. BRUGEREN er alene ansvarlig for sine egne behandlinger og forpligter sig i påkommende tilfælde til at informere sine samarbejdspartnere om DRAG'N SURVEY's behandling af personoplysninger inden for rammerne af TJENESTERNE og ovenstående regler. Når BRUGEREN behandler tredjemands personoplysninger inden for rammerne af brug af TJENESTERNE, erklærer denne at handle som dataansvarlig, og at Drag'n Survey handler i egenskab af databehandler i den betydning, der angives i RGPD i henhold til bestemmelserne i de Almindelige brugsbetingelser.